AEG επισκευή ψυγείων τεχνικός ψυκτικός
ZANUSSI επισκευή ψυγείων τεχνικός ψυκτικός
AEG επισκευή πλυντηρίων ρούχων τεχνικός
ZANUSSI επισκευή πλυντηρίων ρούχων τεχνικός
AEG επισκευή πλυντηρίων πιάτων τεχνικός
ZANUSSIεπισκευή πλυντηρίων πιάτων τεχνικός
AEG επισκευή οικιακής κουζίνας τεχνικός
ZANUSSI επισκευή οικιακής κουζίνας τεχνικός

AEG επισκευή πλυντηρίου στεγνωτηρίου τεχνικός
ZANUSSI επισκευή πλυντηρίου στεγνωτηρίου τεχνικός

AEG επισκευή στεγνωτηρίου τεχνικός
ZANUSSI επισκευή στεγνωτηρίου τεχνικός

AEG επισκευή κεραμικής εστίας τεχνικός
ZANUSSI επισκευή κεραμικής εστίας τεχνικός
AEG επισκευή ηλεκτρικού φούρνου τεχνικός
ZANUSSI επισκευή ηλεκτρικού φούρνου τεχνικός