AEG επισκευή ψυγείων τεχνικός ψυκτικός
KORTING επισκευή ψυγείων τεχνικός ψυκτικός
AEG επισκευή πλυντηρίων ρούχων τεχνικός
KORTING επισκευή πλυντηρίων ρούχων τεχνικός
AEG επισκευή πλυντηρίων πιάτων τεχνικός
KORTING επισκευή πλυντηρίων πιάτων τεχνικός
AEG επισκευή οικιακής κουζίνας τεχνικός
KORTING επισκευή οικιακής κουζίνας τεχνικός

AEG επισκευή πλυντηρίου στεγνωτηρίου τεχνικός
KORTING επισκευή πλυντηρίου στεγνωτηρίου τεχνικός

AEG επισκευή στεγνωτηρίου τεχνικός
KORTING επισκευή στεγνωτηρίου τεχνικός

AEG επισκευή κεραμικής εστίας τεχνικός
KORTING επισκευή κεραμικής εστίας τεχνικός
AEG επισκευή ηλεκτρικού φούρνου τεχνικός
KORTING επισκευή ηλεκτρικού φούρνου τεχνικός