AEG επισκευή ψυγείων τεχνικός ψυκτικός
HISENSE επισκευή ψυγείων τεχνικός ψυκτικός
AEG επισκευή πλυντηρίων ρούχων τεχνικός
HISENSE επισκευή πλυντηρίων ρούχων τεχνικός
AEG επισκευή πλυντηρίων πιάτων τεχνικός
HISENSE επισκευή πλυντηρίων πιάτων τεχνικός
AEG επισκευή οικιακής κουζίνας τεχνικός
HISENSE επισκευή οικιακής κουζίνας τεχνικός

AEG επισκευή πλυντηρίου στεγνωτηρίου τεχνικός
HISENSE επισκευή πλυντηρίου στεγνωτηρίου τεχνικός

AEG επισκευή στεγνωτηρίου τεχνικός
HISENSE επισκευή στεγνωτηρίου τεχνικός

AEG επισκευή κεραμικής εστίας τεχνικός
HISENSE επισκευή κεραμικής εστίας τεχνικός
AEG επισκευή ηλεκτρικού φούρνου τεχνικός
HISENSE επισκευή ηλεκτρικού φούρνου τεχνικός