FRANKE επισκευή ψυγείων τεχνικός ψυκτικός
FRANKE επισκευή ψυγείων τεχνικός ψυκτικός

AEG επισκευή πλυντηρίων ρούχων τεχνικός

FRANKE επισκευή πλυντηρίων πιάτων τεχνικός
FRANKE επισκευή πλυντηρίων πιάτων τεχνικός
AEG επισκευή οικιακής κουζίνας τεχνικός
FRANKE επισκευή οικιακής κουζίνας τεχνικός

AEG επισκευή πλυντηρίου στεγνωτηρίου τεχνικός

AEG επισκευή στεγνωτηρίου τεχνικός

AEG επισκευή κεραμικής εστίας τεχνικός
FRANKE επισκευή κεραμικής εστίας τεχνικός
AEG επισκευή ηλεκτρικού φούρνου τεχνικός
FRANKE επισκευή ηλεκτρικού φούρνου τεχνικός