ΠΙΤΣΟΣ επισκευή ψυγείων τεχνικός ψυκτικός
ΠΙΤΣΟΣ επισκευή ψυγείων τεχνικός ψυκτικός
ΠΙΤΣΟΣ επισκευή πλυντηρίων ρούχων τεχνικός
ΠΙΤΣΟΣ επισκευή πλυντηρίων ρούχων τεχνικός
ΠΙΤΣΟΣ επισκευή πλυντηρίων πιάτων τεχνικός
ΠΙΤΣΟΣ επισκευή πλυντηρίων πιάτων τεχνικός

ΠΙΤΣΟΣ επισκευή οικιακής κουζίνας τεχνικός
ΠΙΤΣΟΣ επισκευή οικιακής κουζίνας τεχνικός

ΠΙΤΣΟΣ επισκευή πλυντηρίου στεγνωτηρίου τεχνικός
ΠΙΤΣΟΣ επισκευή πλυντηρίου στεγνωτηρίου τεχνικός

ΠΙΤΣΟΣ επισκευή στεγνωτηρίου τεχνικός
ΠΙΤΣΟΣ επισκευή στεγνωτηρίου τεχνικός

ΠΙΤΣΟΣ επισκευή κεραμικής εστίας τεχνικός
ΠΙΤΣΟΣ επισκευή κεραμικής εστίας τεχνικός
ΠΙΤΣΟΣ επισκευή ηλεκτρικού φούρνου τεχνικός
ΠΙΤΣΟΣ επισκευή ηλεκτρικού φούρνου τεχνικός