επισκευή service κεραμικών εστίας ΠΙΤΣΟΣ

επισκευή service κεραμικής εστίας ΠΙΤΣΟΣ

Για επισκευή service κεραμικών εστιών ΠΙΤΣΟΣ επιλέξετε την ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΡΒΙΣ. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι ηλεκτρικών εστιών; Αυτοί είναι κεραμικοί, συμβατικοί και επαγωγικοί. Διαφορετικοί τύποι ηλεκτρικών εστιών μπορεί να επηρεαστούν από διαφορετικά ζητήματα ,εδώ τώρα ρίχνουμε μια ματιά σε μερικά από τα πιο κοινά ζητήματα και τι μπορεί να τους προκαλεί.

 

 

Κεραμικές εστίες ΠΙΤΣΟΣ πρόβλημα στην ρύθμιση θερμότητας

Εάν διαπιστώσετε ότι η θερμοκρασία της εστίας του φούρνου σας δεν ρυθμίζεται και η θερμοκρασία πηγαίνει κατευθείαν στο πλήρες σημείο, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τον πίνακα ελέγχου ή τον ρυθμιστή σας και μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση. Ένας επαγγελματίας τεχνικός φούρνου θα το αξιολογήσει και θα σας συμβουλεύσει για την καλύτερη πορεία δράσης.

Η περιοχή του δακτυλίου της εστίας ΠΙΤΣΟΣ δεν θερμαίνεται

Σε περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία φαίνεται να είναι καλή, αλλά τμήματα του δακτυλίου εστία δεν θερμαίνονται, ενδέχεται να υπάρχει ελαττωματική σύνδεση με τα καλώδια.Ένας επαγγελματίας τεχνικός φούρνου της ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΡΒΙΣ θα ελέγξει τα καλώδια για ζημιά και μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πολύμετρο σε μια ρύθμιση αντίστασης.

Ηλεκτρική πλάκα-εστία ΠΙΤΣΟΣ Χωρίς ισχύ

Σε περιπτώσεις όπου δεν λαμβάνετε καμία δύναμη στην εστία σας, ενδέχεται να χρειαστεί να ελέγξετε το μπλοκ τερματικού. Το μπλοκ ακροδεκτών μπορεί να βρίσκεται μέσα στην εστία, όπου μπαίνει το καλώδιο τροφοδοσίας. Ένας επαγγελματίας τεχνικός μαγειρέματος θα ελέγχει για τυχόν σημάδια καύσης ή ζημιάς στις συνδέσεις και στη συνέχεια θα αποφασίσει εάν θα χρειαστεί επισκευή ή αντικατάσταση.